1
  
ตัวอย่างผลงาน
ผู้ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ 
บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด พร้อมให้บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา สำหรับการท่องเที่ยวสัมมนา, ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ แก่ลูกค้าหลากหลายองค์กรทั้งบริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานเอกชน, รัฐวิสาหกิจ ,องค์กรมูลนิธิ, หน่วยงานภาครัฐ, ราชการสถาบันการศึกษา, สมาคม ฯ หรือหากท่านเป็นกลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มของตัวเองแบบส่วนตัว ( Private Groupบริษัทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาและบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทุกเส้นทางที่ท่านต้องการ
กลุ่มบริษัท

บริษัท ในเครือซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
       บริษัท เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด               
       บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด             
       บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
       
       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
       
       บริษัท พีซีเอส แมนชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    
       
       บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด
       
       บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       
       บริษัท ลินเทค บีเคเค พีทีอี จำกัด     
       บริษัท โตโย กลาสโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด    
       บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด
       ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์ที อินเตอร์แนลลิตี้ จำกัด

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย  
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสมเด็จ
      
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสนามชัยเขต                    
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปลวกแดง
       
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ     
      
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนแดง
       
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
        
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสงคราม
        
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานามน
       
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสิงสาง

 กลุ่มโรงเรียนและศูนย์การศึกษา
       โรงเรียนสุรนารีวิทยา                              
       โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
       โรงเรียนวัฒนานคร                        
       โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
       โรงเรียนบุญวัฒนา     
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราชเทวี 
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสหกรณ์    
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด             
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด   
     สหกรณ์การเกษตรนิคมวังน้ำเย็น           
     สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด   
     สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด   
     สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์     
     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัย         
     สหกรณ์การเกษตรผักไห่         
     สหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองกี่                
     สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง               
     สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ             
     สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม       
     สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก       
     สหกรณ์การเกษตรอำเภอหล่มเก่า            
   
     สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร พนา จำกัด     
     สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง   
     สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น           
     สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่        
     สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง   
     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าสาขาสัตหีบ     
     สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด              
 กลุ่มเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้    
    องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า  
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี   
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง   
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง                 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม     
   องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข       
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง           
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ                 
   องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา   
   องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก             
   องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย       
   องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา                 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน   
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน          
   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม   
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า             
   องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์          
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์    
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า     
   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า     
   องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอหนองบัวศาลา   
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก   
   องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข   
   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม   
   องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   
   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเหว้า   
   องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน       
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   
   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน   
   องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน   
   องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่     
   องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า     
   เทศบาลตำบลเกาะขวาง             
   เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น          
   เทศบาลตำบลโนนศิลา     
   เทศบาลตำบลวังทอง        
   เทศบาลตำบลหนองหัวแรต   
   เทศบาลตำบลชำนิ       
   เทศบาลตำบลโนนสะอาด   
 กลุ่มโรงพยาบาล และสาธารณสุข
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากอก               
    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
    โรงพยาบาลวัฒนานคร           
    โรงพยาบาลหนองไผ่   
    โรงพยาบาลบ่อทอง     
    โรงพยาบาลหนองกี่   
    โรงพยาบาลทองผาภูมิ       
    โรงพยาบาลทัพทัน   
    โรงพยาบาลโนนดินแดง   
    โรงพยาบาลชนบท   
    สำนักงานสาธารณสุขหนองไผ่         
    สำนักงานสาธารณสุขอรัญประเทศ   
    สำนักงานสาธารณสุขมัญจาคีรี 
    สำนักงานสาธารณสุขปากชม               
    สำนักงานสาธารณสุขท่าหลวง       
    สำนักงานสาธารณสุขโคกโพธิ์ชัย   
    สำนักงานสาธารณสุขอุบลรัตน์           
    สำนักงานสาธารณสุขเมืองบุรีรัมย์     
    สำนักงานสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ       
    สำนักงานสาธารณสุขตาพระยา       
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
  หน่วยงานอื่นๆ
      คณะกรรมการการเลือกตั้งพิษณุโลก        
     คณะอำเภอนิคมพัฒนา     
     
สมาคมฌาปนกิจลูกค้า
     ธกส.ประโคนไชย     
     สมาคมฌาปนกิจลูกค้า
     ธกส.โชคชัย
     สมาคมฌาปนกิจลูกค้า
     ธกส.ลำปลายมาศ           
     สมาคมฌาปนกิจลูกค้า
     ธกส.กระสัง
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร        
     สำนักงานประกันสังคมบึงกาฬ  
     ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย     
     สำนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์
     ศูนย์พัฒนาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี     
     สำนักงานจังหวัดอุดรธานี       
     ค
ณะปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ       
     สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด   
     สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแดนทอง     
     ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว     
 


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Powered by AIWEB