1
  
 
 เกี่ยวกับเรา / ประวัติบริษัท
               บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์คุณภาพบ ริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด  (PP Siam  Travel Co., Ltd.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00508 ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก โรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 
           บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์คุณภาพให้การบริการด้วยใจ ในราคามิตรภาพ บริษัทยินดีเสมอที่จะเติมทุกฝันให้เต็มไปด้วยความหมายตลอดการเดินทางทุกเส้นทาง ทั้งการทัศนศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีกิจกรรมเสริมทักษะสร้างความสัมพันธ์ Walk Rally งานเลี้ยงสังสรรค์ ฯ  เพื่อเพิ่มพูนเสริมประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มสีสันให้ชีวิตในทุกวันพักผ่อน ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลทุกท่านตลอดเส้นทางทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
          จากความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีเกียรติให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการนำทางท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ มากมาย โดยมีนักท่องเที่ยวติดต่อเข้ามาจากการลงโฆษณาตามสื่อทั้งจากทางออฟไลน์และออนไลน์ การจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำเสนอโปรแกรมทัวร์ผ่านทางทีมงานของทางบริษัท และจากความรู้สึกผูกพันระหว่างกันตลอดระยะเวลาที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทำให้ได้รับการบอกกล่าวปากต่อปากแนะนำไปยังครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคคลใกล้ชิด
 
          นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ก็ได้เลือก บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด ให้เป็นผู้ดูแลในหลากหลายเส้นทาง และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ การได้รับการเรียกใช้บริการบ่อยครั้งจนกลายเป็น  “ลูกค้าประจำ” ซึ่งคำๆ นี้นับว่ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำ “บริการดี” เพราะนั่นย่อมหมายถึง การสามารถรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่พักระดับมาตรฐาน อาหารเลิศรส ยานพาหนะปลอดภัย โปรแกรมทัวร์ที่ดีเยี่ยม และการบริการของทีมงานบริษัทที่สร้างความประทับใจในระดับที่ดีเยี่ยม 
 
 ข้อมูลบริษัท
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า
ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0305547001454  ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 51/00508  จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว 
 สมาชิกสมาคมธุูรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศ (สทน.) เลขที่  ADT1-0343-0547 
   ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 0305547001454 ออกโดยกรมสรรพาก 
 
 เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ
  รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Powered by AIWEB